foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

Communicatie 

Goede communicatie – mondeling en schriftelijk – en samenwerking tussen school en ouders dragen bij aan de optimale ontwikkeling van de leerling en de kwaliteit van de school. We organiseren jaarlijks terugkerende activiteiten om het contact tussen ouders en school te onderhouden, zoals voorlichtingsavonden per leerjaar en spreekavonden/middagen.
Informatie over de voortgang, resultaten, het huiswerk en planning van SO's en repetities van uw kind krijgt u via de cijfersite van Magister.
Op deze site en via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van praktische zaken, de laatste nieuwsfeiten en onderwijsontwikkelingen.
In de medezeggenschapsraad zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij de beleidsvoorbereiding.
 
Omdat er sprake blijft van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de leerling, neemt de WZ het contact met ouders zeer serieus. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de mentor of andere medewerkers. Telefonisch, of via de mail: de afkorting met @csgwillemdezwijger.nl
>> Cijfers
>> Medezeggenschap
>> Website
>> Spreekmiddagen en -avonden
>> Voorlichtingsavonden