foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon (of: counselor) is er voor leerlingen die er zelf even niet meer uitkomen of die zich niet op hun gemak voelen binnen de school. De leerlingen kunnen op eigen initiatief naar de vertrouwenspersoon voor een gesprek. Ook kan via het IZO (intern zorgoverleg) een leerling worden uitgenodigd voor een gesprek. Naast counselor is de vertrouwenspersoon ook conflictbemiddelaar.