foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

IZO

Het IZO (Intern Zorg Overleg) komt 1x per week bij elkaar. Aan dit overleg nemen de zorgcoördinator, de medewerker passend onderwijs tevens orthopedagoog, de verzuimcoördinator  en de JOS-medewerker deel. Leerlingen worden via de mentor aangemeld voor dit overleg. Hiertoe wordt een aanmeldingsformulier ingevuld in samenspraak met ouders. Doel van het overleg is te komen tot een vorm van hulpverlening in preventieve zin om zwaardere hulpverlening te vorkomen. Hulp kan binnen school worden verleend door de medewerker passend onderwijs, de orthopedagoog en/of een JOS-medewerker.