foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Speciale begeleiding

De zorgcoördinator coördineert het totale geheel van zorgactiviteiten binnen de school.
Hij/Zij is daarbij adviseur voor de schoolleiding en coacht collega’s waar het de uitvoering betreft.
Tevens vertegenwoordigt de zorgcoördinator de school binnen het samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland & Rijnstreek.
Daarnaast is de coördinator de contactpersoon voor de school richting externe organisaties zoals bijvoorbeeld CJG (centrum voor jeugd en gezin).
De zorgcoördinator is voorzitter van het intern zorgoverleg (IZO). Vanuit dit orgaan kunnen leerlingen met hulpvragen worden doorverwezen naar de orthopedagoog, huiswerklas, GGD, SMW of andere instellingen.
>> Schoolbegeleidingsdienst
>> Flex-ZAT
In de bijlage treft u een document aan, waarin het schoolondersteuningsprofiel van onze school omschreven wordt. Ook verwijzen wij naar een tekst waarin 'passend onderwijs' omschreven wordt.
 

bijlagen