foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Leerlingvolgsysteem 

De leerling wordt zorgvuldig begeleid tijdens zijn schoolloopbaan. Verslagen van mentorgesprekken, leerlingbesprekingen, contacten met ouders etc. worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem binnen Magister (schooladministratiesysteem). Dit leerlingvolgsysteem is slechts (beperkt) toegankelijk voor hen die hiervoor van de schoolleiding toestemming hebben gekregen. Het leerlingvolgsysteem is opgenomen in Magister.
  • De WZ houdt zich aan het privacyreglement, opgesteld door de Besturenraad. Het ministerie van OCW heeft met dit reglement ingestemd.