foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Huiswerkklas


Leerlingen met leer- en/of gedragsproblematiek ervaren hun huiswerk soms als een extra zware last. Om hun huiswerklast te verlichten, kunnen deze leerlingen deelnemen aan de huiswerkklas. Ook leerlingen die, ondanks hun inzet, tegenvallende resultaten behalen, kunnen in aanmerking komen voor de huiswerkklas.
 
Door de invoering van de wet Passend Onderwijs (1 augustus 2014) is de procedure met betrekking tot deelname aan de huiswerkklas binnen CSG Willem de Zwijger als volgt vastgesteld: 
 
  • De mentor meldt een leerling bij geconstateerde leer-/gedrag-/ huiswerkproblematiek aan voor het IZO (intern zorgoverleg) om na te gaan welke ondersteuning gewenst is en zo ja, in welke vorm.
  • IZO stelt vast of huiswerkbegeleiding is gewenst en zo ja in welke vorm.
  • Plaatsing in de huiswerkklas vindt plaats voor een periode van 13 weken.
  • De huiswerkklas is 4 middagen per week van 14.05 uur tot 16.45 uur (behalve op woensdag).
  • De leerling gaat na zijn/haar laatste les naar de huiswerkklas (lokaal 1.19 of 1.20) en werkt daar tot uiterlijk 17.00 uur.
  • In deze periode van 13 weken wordt de leerling begeleid met zijn huiswerk, met als doel het optimaliseren van leerstrategieën, de leerling leren plannen, tijd en taakgericht leren werken, verbeteren van resultaten en verzelfstandigen.
  • De leerling krijgt een werkmap waar, naast ondersteunende informatie, ook de gestelde doelen en de vorderingen zijn in te zien. Tevens worden zowel mentor als ouder(s) bij de evaluatiemomenten betrokken.
  • Na 13 weken kunnen leerlingen zelfstandig huiswerk maken of overstappen naar de huiswerkbegeleiding die via een externe organisatie op school wordt aangeboden.
  • Indien de leerdoelen na 13 weken niet behaald zijn, wordt de leerling opnieuw besproken in het IZO.
  • Mogelijk wordt dan besloten om voor de leerling een OPP (ontwikkelingsperspectief) op te stellen waarin deelname aan de huiswerkklas is opgenomen. We praten dan over leerlingen die vallen onder de wet Passend Onderwijs en extra ondersteuning krijgen die gefinancierd wordt door het samenwerkingsverband.