foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Decaan

Het is belangrijk dat leerlingen zich al vroeg oriënteren op vervolgstudies en beroepen.
De leerweg en de keuze van vakken en profielen moeten immers worden afgestemd op hun capaciteiten en interesses. De drie decanen van vmbo-t, havo en vwo begeleiden deze oriëntatie op studie en beroep (OSB).