foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids
In klas 1 worden alleen die leerlingen gescreend op dyslexie, die door de leerkracht groep 8 zijn aangemeld. Deze leerlingen doorlopen binnen de RT tevens het traject ‘mogelijke dyslexie’. Hierna wordt aan ouders kenbaar gemaakt of nader onderzoek in samenwerking met een Gz-psycholoog gewenst is. De uitslag van een dergelijk onderzoek zou kunnen leiden tot een dyslexieverklaring. De school vergoedt deze onderzoekskosten niet. Leerlingen met dyslexie kunnen deelnemen aan de training “Dyslexie de baas”.
 
Ook voor leerlingen met een taal- of rekenachterstand bieden we in klas 1 en 2 remediale hulp, ook wel RT (remedial teaching) genoemd. Advies van de leerkracht groep 8, behaalde scores op het gebied van rekenen en taal vermeld binnen het OnderwijsKundig Rapport (OKR) en uitslagen van de Cito-toets leerjaar 1 VO, zijn hierin leidend. Tevens vindt Screening plaats met behulp van het computerprogramma Muiswerk. Daarnaast kunnen gedurende het leerjaar vakdocenten leerlingen aanmelden voor RT in de vakken Engels, Frans, Duits of wiskunde.
In een aantal leerjaren worden ook taal- en rekenlessen aangeboden die naast de lessen Nederlands en wiskunde worden gegeven.