foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

Orthopedagoog / Begeleiderer Passend Onderwijs

De orthopedagoog/begeleider passend onderwijs begeleidt leerlingen met leer-en gedragsproblematiek om hen binnen het reguliere Voortgezet Onderwijs zo goed mogelijk te laten functioneren. De orthopedagoog interpreteert/beoordeelt tevens onderzoeksrapporten omtrent gedrag en intelligentie en is voor ouders en leerlingen de gesprekspartner om inhoud ervan om te zetten in handelingsplannen. Naar docenten toe biedt zij handreikingen om leerlingen in de les beter tot hun recht te laten komen.