foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

Dyslexiecoach

Een dyslexiecoach bemiddelt tussen de leerling, ouder en docent om problematiek rondom dyslexie voor de leerling zo veel mogelijk weg te nemen.
Op basis van informatie van de basisschool en ouders maakt de dyslexiecoach voor aanvang van de schoolloopbaan een zorgpas.
Deze persoonlijke pas informeert docenten op welke wijze zij om moeten gaan met de geconstateerde dyslexie.
De pas kan gedurende de schoolloopbaan, op verzoek van de leerling of docenten, in overleg met de dyslexiecoach worden aangepast.


Afspraken dyslexie
 
Aangepaste beoordeling van spelling
-     naar inzicht van de docent
-     rekening houden met verschillen
-     bij twijfel overleg met de dyslexiecoach
Extra tijd
-     bij een repetitie 15 minuten
-     bij een SO: naar inzicht van docent en
      gebruik richtlijn protocol 20%
  • Bij SE van 100 minuten of langer een verlenging van 30 minuten
Lay-out toetsen
-     niet cursief maar onderstrepen
-     lettertype Arial 12 (SE’s)
-     lettertype Dyslexie (niet voor SE’s)
-     formules in lettertype Times New Roman 13
Eventueel mondeling toetsen
-     eerst schriftelijk
-     bij een onvoldoende kunnen onderdelen mondeling herkanst worden;    
      hierdoor kan het cijfer verhoogd worden (klas 1 t/m 3)
Hulpmiddelen
-     Gebruik van hulpkaartenboekje bij de taalvakken (klas 1 t/m 3)
-     Gebruik van het programma Read&Write (met oortjes)
Toetsen in een andere ruimte
-     wanneer verwacht wordt dat extra tijd nodig is
-     toets wordt tijdig in de mediatheek klaar gelegd (ivm toezicht)
-     toets kan gemaakt worden met Kurzweil
Kopieën van aantekeningen, bordschema’s e.d.
-     leerlingen regelen dit zelf
-     kan bij docent of medeleerling
-     kopieerpas beschikbaar bij conciërge
Overige afspraken
-     markeren/schrijven op toetsen
-     schrijven in werkboeken
-     leesbeurt voorbereiden

Bij leerlingen bij wie tijdens de overdracht van de basisschool aangegeven wordt dat ze mogelijk dyslectisch zijn, wordt een dyslexieonderzoek gestart.
De dyslexiecoach heeft wekelijks (telefonisch) spreekuur.