foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Dyslexiecoach

Een dyslexiecoach bemiddelt tussen de leerling, ouder en docent om problematiek rondom dyslexie voor de leerling zo veel mogelijk weg te nemen.
Op basis van informatie van de basisschool en ouders maakt de dyslexiecoach voor aanvang van de schoolloopbaan een zorgpas.
Deze persoonlijke pas informeert docenten op welke wijze zij om moeten gaan met de geconstateerde dyslexie.
De pas kan gedurende de schoolloopbaan, op verzoek van de leerling of docenten, in overleg met de dyslexiecoach worden aangepast.
Bij leerlingen bij wie tijdens de overdracht van de basisschool aangegeven wordt dat ze mogelijk dyslectisch zijn, wordt een dyslexieonderzoek gestart.
De dyslexiecoach heeft wekelijks (telefonisch) spreekuur.

In het document dyslexie.pdf zijn afspraken hieromtrent vastgelegd; zie de bijlage hieronder. 

Bijlagen

afspraken-dyslexie.pdf