foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Jeugdgezondheidszorg op school

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin en begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. Vanuit JOS is een JGZ-medewerker aan onze school verbonden.(Marycke van Swieten)
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vullen alle leerlingen een vragenlijst in die gaat over hun gezondheid en welbevinden. Ook heeft de jeugdverpleegkundige een gesprek met de leerling en wordt hij gemeten en gewogen.
In de bovenbouw (T3, H4, V4) vullen alle leerlingen een vragenlijst 'Gezond leven? Check het even!' in. Op grond van de uitkomst van de vragenlijst kan de leerling een (digitaal) advies krijgen of een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige om samen de resultaten te bespreken. Ook kunnen jongeren uitgenodigd worden om deel te nemen aan een groepsvoorlichting.
 
Leerlingen kunnen ook zelf een afspraak maken voor een gesprek om vragen  te stellen omtrent hun lichamelijke gezondheid en/of over andere dingen die hen bezighouden, zoals leefstijl, seksualiteit en vriendschap.
Alle gesprekken met de jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. Er wordt met niemand anders over de jongere gesproken zonder dat deze het zelf weet. Indien nodig overlegt de jeugdverpleegkundige met de docent, huisarts of andere instanties. Dit gebeurt altijd met toestemming van de leerling en de ouder/verzorger
De JGZ kan ook ondersteuning bieden bij leerlingen die (langdurig) ziek zijn en onderwijs moeten missen.
 

Contact

Bij ons op school is Marycke van Swieten de jeugdverpleegkundige. Zij is elke maandag op school aanwezig.  U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088 – 308 31 00 of een email te sturen naar: infojgzgouda@ggdhm.nl 

Bijlage

Protocol medicijnverstrekking