foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Jeugdgezondheidszorg op school

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het CJG. In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.
 
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De JGZ nodigt alle jongeren in de 1e of 2e klas uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl en hoe de jongere zich voelt. In klas 3 of 4 krijgt uw kind een Check aangeboden. Hiermee krijgt uw kind inzicht in hoe het gezond kan leven. We geven persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit.
 
 
Jeugd Ondersteuningsteam op Scholen (JOS)
JOS is een samenwerking tussen Jeugdgezondheidszorg, Enver (eerder Stek jeugdhulp), Schoolmaatschappelijk werk. Sociale Teams worden ook betrokken. JOS heeft als doel uw kind in een veilige en gezonde omgeving onderwijs te bieden en te laten opgroeien tot zelfstandige volwassene. Leerlingen en/of ouders die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen die door de samenwerking snel, dichtbij en op maat aangeboden. Doordat de medewerkers op de scholen werken is vroegtijdig signaleren van problemen en/of onveiligheid mogelijk en kan er snel hulp worden geboden.
Daarnaast richt JOS zich op een zo goed mogelijke leerling-leerkrachtrelatie in de klas. Zowel de school als het gezin van de leerling worden betrokken bij de ondersteuning.
Ziekteverzuim begeleiding
De jeugdverpleegkundige of jeugdarts wordt door de mentor van uw kind gevraagd met u contact op te nemen wanneer:
  • Uw kind langer dan vijftien schooldagen achtereen ziek gemeld is. Aanmelding vindt dus plaats vanaf de 16 de ziektedag of
  • Uw kind meer dan drie keer ziek gemeld wordt gedurende drie maanden. Aanmelding vindt dus plaats als de leerling zich voor de 4 de keer ziek meldt of ziek naar huis gaat.
Samen met u en uw kind wordt besproken wat uw kind nodig heeft om weer (gedeeltelijk) naar school te gaan. Indien nodig wordt in overleg met u en uw kind de JOS- collega of leerplicht betrokken voor verdere ondersteuning en advies.
 
Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. Of je nu peuters hebt rondlopen die tegen alles ‘nee’ zeggen. Een tienjarige dochter die je graag wat zelfbewuster wil maken. Een vijftienjarige zoon die heftig aan het puberen gaat. Of je bent net gescheiden. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en lezingen over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.
Ook de kinderen of jongeren zelf kunnen cursussen bij het CJG volgen. Denk aan een weerbaarheidstraining of een oppascursus. Voor het volledig cursusaanbod van het CJG kijk op www.cjgcursus.nl.
 
Het CJG organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een thema dat leeft. Samen met u en de school bekijken we waar behoefte aan is.
 
Jongerenwebsite
Voor jongeren heeft het CJG www.hoezitdat.info : een aparte website over studeren, geld, gezondheid, seks en meer…. Anonieme vragen stellen, ervaringen delen en lezen over anderen. Op deze Jongerensite staat ook uitleg over de Check op school.
 
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien, kunt u online vinden op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gezondheid, voeding, internet, pesten, geld, alcohol, seks en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.


Contact
Wilt u contact opnemen met de CJG-medewerkers op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers via onze website.
 
Meer informatie
www.cjghollandsmidden.nl – Online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen
www.hoezitdat.info - Jongereninformatie
www.instagram.com/hoezitdat.info
 
Bijlage
Protocol medicijnverstrekking