foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Begeleiding

Een veilige leeromgeving waar leerlingen en medewerkers elkaar goed kennen en kunnen vertrouwen, is een voorwaarde voor leren. De leerlingbegeleiding is daar een wezenlijk aspect van op de Willem de Zwijger. Onder leerlingbegeleiding verstaan wij
  • begeleiding bij de schoolprestaties,
  • begeleiding naar een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling.
 
De mentor is de spil van de begeleiding. Daarnaast zijn decanen actief die de leerlingen helpen bij hun studiekeuze.
In de basisbegeleiding helpen deskundige begeleiders leerlingen bij hun leer- en studievaardigheden en dyslexie. Er is aanvullende begeleiding vanuit het IZO voor leerlingen met bijzondere leer- en ontwikkelachterstanden, zorgvragen of probleemgedrag. Indien interne hulp ontoereikend lijkt, wordt een Flex-ZAT georganiseerd.
De vertrouwenspersoon is steun en toeverlaat bij lastige vragen of situaties en eventuele klachten.
 
In een leerlingvolgsysteem leggen we de voortgang, resultaten en de hulp die leerlingen hebben gekregen vast.
Om de veilige omgeving te handhaven is er onder andere een pestprotocol.
 
We bieden als extra faciliteiten individuele hulp bij vakken die een leerling als lastig ervaart. We bieden die in de vorm van buddy's en bijles en de ondersteuning van de huiswerkklas.


MULTIsignaal

Onze school maakt gebruik van “MULTIsignaal”.

Op het moment dat er zorgen zijn rondom een leerling maar niet duidelijk is welke hulpverlening ingeschakeld kan worden, kunnen we een beroep doen op MULTIsignaal.

Wij brengen u op de hoogte wanneer wij uw kind hier registreren.

Meer informatie omtrent MULTIsignaal vindt u op de website: https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/

 


>> Schoolondersteuningsprofiel 2018
>> Basisbegeleiding
>> Mentor
>> Decaan
>> Leerlingvolgsysteem
>> Vertrouwenspersoon